Notícies
21/04/2011
VVR: més eficiència per als seus processos productius

Revista EMPRESARIAL GIRONA - abril de 2011
L’empresa VVR de Cassà de la Selva dissenya i fabrica maquinària i aplicacions per augmentar la productivitat i rendibilitat industrial
 
VVR (Vidal Vidal Roig S.L.) és una empresa familiar situada a Cassà de la Selva, Gironès, dedicada a la innovació tecnològica aplicada a la fabricació de maquinària per a la indústria així com a l’optimització i millora de processos industrials. Creiem en la innovació i la promovem perquè ajuda els nostres clients a potenciar el desenvolupament i la competitivitat de les seves empreses.
Des del seu origen (l’any 1986), la nostra empresa sempre ha buscat solucions noves a les que existien en el mercat. Primer, especialitzant-nos en el manteniment de la maquinària de la indústria del suro per, posteriorment, ampliar els nostres serveis en sectors com l’alimentari, l’automoció, la construcció, la logística i la indústria transformadora en general.
Finalment, dins d’aquest procés de diversificació, s’ha separat l’activitat en dues empreses: Vidal Vidal i Roig (VVR), la capdavantera, té com a camp de treball la investigació i innovació industrial, i Construccions Mecàniques Vidal (CMV) centra la seva activitat en el sector del manteniment industrial.
Comptem amb més de 10 anys d’experiència en la producció de béns d’equip destinats a millorar processos de fabricació, tant des del punt de vista de la qualitat, l’eficàcia i la rendibilitat com de la protecció i la millora de la seguretat.
La nostra missió és assessorar el client per determinar la viabilitat d’una aplicació. Quan el nostre departament d’I+D, que compta amb la col·laboració estreta d’empreses punteres de diferents camps, comprova la viabilitat de l’aplicació que necessiten els nostres clients, VVR presenta la solució per a cada projecte, ja sigui estàndard o un desenvolupament “claus en mà”. Aquest fet ens ha permès adquirir una gran experiència en el sector de la seguretat i protecció industrial.
La nostra visió és que les empreses que treballen en els sectors esmentats siguin més productives i competitives quan apliquen les nostres solucions i esdevinguin empreses capdavanteres.
El nostre objectiu és estar orientats a les demandes dels nostres clients i oferir-los la millor solució a les seves necessitats de producció, ja sigui automatitzant processos com oferint un servei tècnic altament capacitat a través de Construccions Mecàniques Vidal (CMV), que centra la seva activitat en el sector del manteniment industrial i la construcció de maquinària i equips, entre d’altres. L’eficàcia i l’eficiència són dos trets que ens caracteritzen.
VVR (Vidal Vidal Roig S.L.) us ofereix solucions concretes en temes de:
• Innovació i prototipatge. Disseny de maquinària especial.
• Automatització dels processos productius.
• Equips especials i sistemes vibratoris i electromecànics.
• Disseny i fabricació de sistemes d’alimentació i aspiració.
• Muntatge de sistemes de protecció contra explosions segons norma ATEX.
• Biomassa: assessorament, instal·lacions i calderes.
 
Algunes solucions concretes de projectes que ja hem desenvolupat, fabricat i instal·lat, com a mostra de la nostra adaptabilitat i professionalitat:
• Participació en el prototip d'una màquina d'extracció de medul·la espinal de bovins.
• Esquenadora de llesques de suro després de perforar, model ELLSP10. Innovació de VVR. Aquesta màquina canvia en el procés de tractament del suro per la seva posterior trituració eliminant l'esquena abans de triturar-la.
• Màquina per extracció i manipulació de peces de paviment en fresc.
• Patent VVR Mordassa Hidràulica, útil per a la subjecció i estacada de diverses peces irregulars en una màquina per a tallers de mecanització.
• Perfil Security: aquest perfil, fet amb acer inoxidable, és una innovació de VVR que evita els espais que queden entre la paret i les portes de vidre sense marc,. cosa que evita, d'aquesta manera, els accidents per atrapament dels dits de les mans. Aquesta és una patent en procés de registre.

1 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum