}
Tapadora de llet

EQUIP TAPADOR D’AMPOLLES DE LLET AMB TAP DE ROSCA, AMB SISTEMA PNEUMÀTIC D’ACCIONAMENT MANUAL:
Aquest equip ha estat dissenyat per a petites i mitjanes quantitats d’envasos, i la seva funció és d’alleujar l’operari de l’esforç que suposa l’acció de tapar.
• La màquina és de format de sobretaula.
• Posicionament manual del tap sobre l’ampolla.
• Sistema d’accionament totalment pneumàtic, tant el moviment vertical com el gir.
• Conjunt de suport del sistema tapador, regulable en alçada per admetre diferents alçades d’ampolla.
• Sistema de gir del tap adaptat a la forma de tap.
• Construïda amb acer inoxidable i polietilè.


Vols rebre més informació?

Escriviu el codi: