}
Apiladora de producte per vibració

Aquest equip ha estat dissenyat per millorar el procés d’apilament del producte previ a l’envasament fins aleshores manual.
Presentem un equip posicionador/apilador de coques de blat de moro. Les coques, d’un diàmetre de 90 mm, es subministren a granel a través d’una cinta transportadora des de les màquines extrusores.
Aquest equip consta de cinc parts diferenciades:
• Pala vibradora. Aquesta pala vibradora especial classifica el producte a granel en quatre canals.
• Doble canal vibradora de recollida. Recull i acompanya el producte fins al mòdul d’apilament.
• Doble canal vibradora d’apilament. Deixa el producte a punt per ser manipulat i introduït manualment a la cinta galopant que el durà a la màquina envasadora Flowpack.
• Quadre electropneumàtic d’accionament de les dues dobles canals vibradores.
• Quadre elèctric per al comandament de la pala vibradora especial.

Els elements de la màquina que entren en contacte amb el producte són d’acer inoxidable. L’equip pot apilar 700/850 coques per minut. L’operació completa necessita la intervenció de dos operaris. Aquest sistema es pot utilitzar per al transport, classificació i apilament de qualsevol producte amb textura irregular.


Vols rebre més informació?

Escriviu el codi: