}
Extracció automàtica de paper retardant del assecatge

SISTEMA AUTOMÀTIC D’EXTRACCIÓ DEL PAPER RETARDANT QUE COBREIX LA LLOSA DE PAVIMENT ABANS DE RASPALLAR:
• Equip d’escantonar el paper de les quatre cares.
• Equip de detecció i extracció del paper. 

PROCÉS DE TREBALL:
Durant el procés de fabricació d’alguns tipus de lloses de formigó per pavimentar terres, s’ha de fer l’extracció d’un paper retardant de l’adormiment de les peces de formigó. Aquesta operació solia fer-se de manera manual, mullant i fregant les peces. Durant aquesta extracció manual, es malmetien peces, en alguns casos no s’extreia bé i era un procés feixuc per als operaris a causa del pes i l’abrasió del material. El sistema automàtic consisteix a fer un primer escantonament suau del paper mitjançant rodets a les arestes de les peces de formigó i una posterior extracció del paper mitjançant un sistema pneumàtic format per cilindres guiats, fotocèl·lules i ventoses d’aspiració. Totes aquestes operacions es realitzen de manera automàtica sense necessitat de personal. 

AVANTATGES PRINCIPALS DEL SISTEMA:
• Millorar la qualitat dels acabats de les peces.
• Reduir costos per optimització de personal.
• Augmentar la producció.
• Evitar la manipulació i, per tant, possibles lesions dels operaris.
 


Vols rebre més informació?

Escriviu el codi: